AOSMD
产品
  
应用
  
设计支持
  
关于 AOS
  
CONTACT US

AOK40B120N1

AlphaIGBT™

Status: New

AlphaIGBT 提供业界领先的快速关断和低 VCE(SAT) 性能,从而实现更大的安全设计空间。可控的接通di/dt可有效降低EMI设计,适用于大多数家用电器、工业和汽车应用。

  • 更低的导通损耗
  • 更低的开关损耗
  • 更低的EMI性能
  • 更高的坚固性
Parametrics
Status
New
Package
TO247-3L
Configuration
IGBT with Anti-Parallel Diode
Qg (nC)
100
Qrr (nC)
3000
VF (V)
1.53
VCE max (V)
1200
VCE(SAT) typ (V)
1.97
Ic max @ 25C (A)
80
Ic max @ 100C (A)
40
EON (mJ)
3.40
EOFF (mJ)
1.40
IRM (A)
18.50
Parametrics
Status
New
Package
TO247-3L
Configuration
IGBT with Anti-Parallel Diode
Qg (nC)
100
Qrr (nC)
3000
VF (V)
1.53
VCE max (V)
1200
VCE(SAT) typ (V)
1.97
Ic max @ 25C (A)
80
Ic max @ 100C (A)
40
EON (mJ)
3.40
EOFF (mJ)
1.40
IRM (A)
18.50
Documentation
TitleTypeDateFile
AOK40B120N1 Datasheet
Datasheets2020-04-23PDF
AOK40B120N1 Marking
Markings2020-04-23PDF
TO247_3
Package2023-11-08PDF
TO247_3 Tape & Reel
Tape & Reel2023-10-06PDF
Package Details
Package NameDimensionsPackage SpecificationsPackaging Method
TO247_3L 21.00x15.80x5.00PDFTube