AOSMD
产品
  
应用
  
设计支持
  
关于 AOS
  
CONTACT US

AOZ5118QI-01

DrMOS + Smart Power Stages (SPS)

Status: Full Production

AOZ5118QI-01是一个65A的高功率DrMOS模块,QFN5x5封装。 它使用PWM和SMOB#输入来精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容3V/5V逻辑,支持三态PWM。可驱动Low-Side MOSFET至二极管续流模式,以提供异步操作从而改善轻载性能。

Parametrics
Status
Full Production
Power Stage Type
DrMOS
Package
QFN5x5A-31L
Min Vin (V)
4.50
Max Vin (V)
25
Abs Max Vin (V)
30
Max DC I (A)
65
Max Peak I (A)
120
PWM Input (V)
5
Tri-State Range (V)
1.4 - 2.0
Max Frequency (MHz)
2
Shutdown Control
DISB# = L
Enable Diode Emulation Mode
SMOD# = H or TS
Thermal Flag
No
OCP (A)
No
HSD
No
Pre-OVP
No
Parametrics
Status
Full Production
Power Stage Type
DrMOS
Package
QFN5x5A-31L
Min Vin (V)
4.50
Max Vin (V)
25
Abs Max Vin (V)
30
Max DC I (A)
65
Max Peak I (A)
120
PWM Input (V)
5
Tri-State Range (V)
1.4 - 2.0
Max Frequency (MHz)
2
Shutdown Control
DISB# = L
Enable Diode Emulation Mode
SMOD# = H or TS
Thermal Flag
No
OCP (A)
No
HSD
No
Pre-OVP
No
Features
  • 输入电压范围4.5V至25V
  • 连续输出电流65A
  • 10µs开启脉冲高达120A
  • 开关频率高达2MHz
  • 兼容3V/5V PWM和三态输入
  • 支持Intel® Power State 4
  • SMOD#控制可用于二极管续流/CCM模式
  • DIS#可用于启用和禁用模块
  • 工业标准的5 mm x 5 mm QFN-31L封装
Documentation
TitleTypeDateFile
AOZ5118QI-01 Datasheet
Datasheets2020-07-14PDF
QFN5x5A_31L_EP3_S
Package2020-08-04PDF
QFN5x5A_31L_EP3_S Tape & Reel
Tape & Reel2022-10-06PDF
Package Details
Package NameDimensionsPackage SpecificationsPackaging Method
QFN5x5A_31L_EP3_S 5.0x5.0x0.75PDFTape and Reel