AOSMD
产品
  
应用
  
设计支持
  
关于 AOS
  
CONTACT US

AOTF5B60D

AlphaIGBT™

Status: Full Production

AlphaIGBT 提供业界领先的快速关断和低 VCE(SAT) 性能,从而实现更大的安全设计空间。可控的接通di/dt可有效降低EMI设计,适用于大多数家用电器、工业和汽车应用。

  • 更低的导通损耗
  • 更低的开关损耗
  • 更低的EMI性能
  • 更高的坚固性
Parametrics
Status
Full Production
Package
TO220F
Configuration
IGBT with Anti-Parallel Diode
Qg (nC)
9.40
Qrr (nC)
230
VF (V)
1.46
VCE max (V)
600
VCE(SAT) typ (V)
1.55
Ic max @ 25C (A)
10
Ic max @ 100C (A)
5
EON (mJ)
0.14
EOFF (mJ)
0.04
IRM (A)
4.40
Parametrics
Status
Full Production
Package
TO220F
Configuration
IGBT with Anti-Parallel Diode
Qg (nC)
9.40
Qrr (nC)
230
VF (V)
1.46
VCE max (V)
600
VCE(SAT) typ (V)
1.55
Ic max @ 25C (A)
10
Ic max @ 100C (A)
5
EON (mJ)
0.14
EOFF (mJ)
0.04
IRM (A)
4.40
Documentation
TitleTypeDateFile
AOTF5B60D Datasheet
Datasheets2024-06-14PDF
AOTF5B60D Marking
Markings2012-12-03PDF
TO220F
Package2020-08-11PDF
TO220F Tape & Reel
Tape & Reel2023-07-17PDF
Package Details
Package NameDimensionsPackage SpecificationsPackaging Method
TO220F 10.16x28.85x4.7PDFTape and Reel